Poznáváme Prahu - program pro studenty

Praha. Dějiny. Kultura.
Pro děti. Pro studenty.
V souvislostech. Hravě.
Zapamatovatelně. Napořád.

Program

Pojďte si s námi propojit mozaiku poznatků o Praze, dějinách českých zemí, z vlastivědy, zeměpisu a kultury. Se svou třídou, kamarády, rodiči nebo s třídou na výměnném pobytu.

Co vás čeká?

3,5 h program v Praze

Vyberte si téma. Jejich nabídku uvádíme níže.

Zajímavé povídání

V místech, kde se odehrávaly dějinné události, přizpůsobené věku a úrovni posluchačů.

Herní plán podle věku

Plán s doplňovačkami, samolepkami a spoustou informací.

Odměna na konci

Za úspěšné vyplnění herního plánu děti čeká odměna.

Ukázka herního plánu - Poznáváme Prahu

Ukázka herního plánu:
Praha Karla IV. pro děti 4.-6. třída.

Foto z akcí

Témata

Vyberte si téma, které vás zajímá či se vám hodí do učebního plánu. Nebo napište a připravíme téma pro vaši skupinu! Ráda vám s výběrem poradím.

Témata programů a procházek

Praha Karla IV.

Procházka po stopách Karla IV. nám ukáže, jaký měl Karel IV. neuvěřitelný vliv i na dnešní podobu Prahy. Jaká byla jeho doba? Co měl rád? A jak se dařilo jeho dětem?

Praha, Hus, husité a renesance

Víte, kde a co kázal Jan Hus? Komu se to nelíbilo a naopak kdo mu fandil? Kdo byli John Wycliffe, Jeroným Pražský a Jan Žižka? Najdeme místa, která jsou s jejich jmény spojená.

Praha pobělohorská a barokní

Kde vznikl plán 3. pražské defenestrace a kde vlastně proběhla? Jak to dopadlo se stavovským povstáním? Kolik je křížů na Staroměstském náměstí? A jak se to celé odrazilo na obyvatelstvu a architektuře Prahy?

Praha Habsburská a národně obrozená

Marie Terezie se po Praze moc neprocházela, ale my přesto objevíme, co nám její vláda a vláda jejího syna přinesla a vzala. Zjistíme, jak vzniklo hnutí národního obrození a co přineslo českému jazyku.

Praha a Anthropoid

Kdo byli hrdinové, kteří se zasloužili o konec druhé světové války? Kdo sídlil v Peschkově paláci? Kde se parašutisté ukrývali do posledních chvil? Projdeme si Nové město a poznáme válečnou Prahu.

Jsem pyšný, že jsem Čech

Pevné boty a pomyslný klobouk s sebou! Smekáme nad hrdinstvím, vzdělaností, důvtipem a vizionářstvím slavných obyvatel české kotliny a Prahy. Projdeme Staré i Nové Město a zakreslíme si všechny do našeho plánku.

Praha od osídlení po dnešek

Proletíme dějinami za procházky Prahou. Nejkrásnější výhledy a nejdůležitější momenty v historii Prahy.

Ceník

Chceme jít se třídou

cena 150 Kč/dítě, 20 až 30 osob, doprovod zdarma

Chceme jít s rodinou

2000 Kč za rodinu nebo skupinku do deseti osob

Chceme jít se třídou na vyměnném pobytu

V angličtině nebo francouzštině, 3500 Kč za skupinu.

Kolik myslíte, že by mohlo plout zaoceánských parníků Titanic na Karlově náměstí za sebou, když náměstí měří cca 550 m? (ukázka otázky z hracího plánu)

Titanic a Praha

Váš průvodce

Jmenuji se Lucie Bihellerová, studovala jsem na Karlově Univerzitě Husitskou teologickou fakultu (Učitelství náboženství, filosofie a etiky) a Pedagogickou fakultu obor Učitelství francouzského a anglického jazyka. 10 let jsem se věnovala práci v cestovním ruchu.

S nástupem našich dětí na druhý stupeň jsem ucítila potřebu propojit znalosti z průvodcovské činnosti s touhou předat dětem a studentům české dějiny v ucelených souvislostech a v takové formě, aby je to bavilo a obohatilo.

Tak vznikla myšlenka tematických procházek Prahou – hrou.

Reference

Dopis od žáka - poznáváme Prahu

Když jsme hledali někoho, kdo nám přiblíží naše hlavní město poutavě a přitažlivě, podařilo se nám objevit  paní Lucií Bihellerovou. Ta nám připravila nádherný program tak, jak jsme si to pro naše žáky představovali.

Poutavým vyprávěním dokázala žákům přiblížit významná místa Prahy a její historii. Vše bylo doplněno pracovním listem, se kterým žáci dokázali samostatně pracovat. Poznávání Prahy bylo pro žáky naší školy velmi zajímavé a vhodné pro všechny (žáci ve věku 6 – 11 let). Trasa byla přiměřená, nechybělo místo pro odpočinek, hry i přiměřené úkoly, které udržovaly děti neustále v akci.

Zkrátka a dobře, moc jsme si putování Prahou užili, byli jsme moc spokojeni. Děkujeme paní Bihellerové za milý a vstřícný přístup k žákům i pedagogům, za profesionalitu. Její agenturu vřele doporučuji všem pedagogům a žákům.

Mgr. Soňa Švrčinová,

učitelka, ZŠ Vysočany, okr. Blansko

Kontakt

Volejte nebo pište

Lucie Bihellerová
+420 773 467 614
lucie@poznavameprahu.cz

IČO: 7545816
Sídlo: Anny Letenské 4, Praha 2

Nechte mi vzkaz